Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 18 desembre 2018.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

106 %
Ingressos pressupostats 103,3 M€
Ingressos reals 110,1 M€
El 2010 l'execució va ser del 119 %

Execució de despeses

118 %
Despeses pressupostades 103,3 M€
Despeses reals 122,5 M€
El 2010 l'execució va ser del 110 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria