Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 10 juny 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

135 %
Ingressos pressupostats 106,82 M€
Ingressos executats 144,51 M€
El 2011 l'execució va ser del 106 %

Execució de despeses

79 %
Despeses pressupostades 165,58 M€
Despeses executades 132,07 M€
El 2011 l'execució va ser del 67 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria