Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 01 desembre 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

112 %
Ingressos pressupostats 113,39 M€
Ingressos executats 127,27 M€
El 2012 l'execució va ser del 135 %

Execució de despeses

109 %
Despeses pressupostades 109,38 M€
Despeses executades 119,36 M€
El 2012 l'execució va ser del 79 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria