Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 20 agost 2019.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

177 %
Ingressos pressupostats 166,69 M€
Estimació inicial 136,41 M€
Ingressos executats 296,7 M€
El 2017 l'execució va ser del 94 %

Execució de despeses

168 %
Despeses pressupostades 166,69 M€
Estimació inicial 136,41 M€
Despeses executades 280,08 M€
El 2017 l'execució va ser del 83 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria