Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 28 juny 2022.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

81 %
Ingressos pressupostats 202,15 M€
Pressupost inicial 147,67 M€
Ingressos executats 164,63 M€
El 2020 l'execució va ser del 88 %

Execució de despeses

78 %
Despeses pressupostades 202,41 M€
Pressupost inicial 145,44 M€
Despeses executades 158,26 M€
El 2020 l'execució va ser del 79 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria