Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 11 abril 2021.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

35 %
Ingressos pressupostats 177,46 M€
Pressupost inicial 152,47 M€
Ingressos executats 62,32 M€
El 2020 l'execució va ser del 88 %

Execució de despeses

15 %
Despeses pressupostades 179,41 M€
Pressupost inicial 152,47 M€
Despeses executades 28,6 M€
El 2020 l'execució va ser del 79 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria