Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

374,57 €

Pressupost inicial

46,48 M€

% execució

100,25 %
Despesa real són 46,6 M€

% sobre el total del press.

42,50 %

Mitjana despesa provincial

906.533,37 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,49% 691.109,78 €
Personal eventual 1,10% 512.860,76 €
Personal funcionari 35,95% 16,71 M€
Personal laboral 37,19% 17,29 M€
Un altre personal 0,65% 301.135,12 €
Incentius al rendiment 1,25% 581.907,53 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,37% 10,4 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.