Impostos directes

Ingrés pres. / hab.

365,54 €

Ingrés pressupostat

45,36 M€

% execució

98,16 %
Ingrés real són 44,53 M€

% sobre el total del press.

40,01 %

Mitjana ingrés provincial

8,25 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 3,89% 1,76 M€
Impostos sobre el capital 87,42% 39,66 M€
Impost sobre activitats econòmiques 8,69% 3,94 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.