Administració general

Ingrés pres. / hab.

2,53 €
Estimació inicial: 2,04 €

Ingrés pressupostat

319.422,29 €
Estimació inicial: 257.691,68 €

% execució

51,90 %
Ingrés real són 165.795,91 €

% sobre el total del press.

0,24 %

Mitjana ingrés provincial

No disp.

Sobre aquesta partida

No hi ha una descripció associada a aquesta partida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Gestió dels recursos humans 85,00% 219.025,3 €
Serveis Jurídics 23,25% 59.907 €
Despeses i ingressos generals 0,65% 1.666,38 €
Edificis, instal. i elements de suport 15,07% 38.823,61 €
Protocol 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Taxes, preus públics i altres ingressos 2,59% 6.666,38 €
Transferències de capital 12,42% 32.000 €
Actius financers 85,00% 219.025,3 €