Protecció i promoció social

Ingrés pres. / hab.

38,19 €
Estimació inicial: 35,88 €

Ingrés pressupostat

4,82 M€
Estimació inicial: 4,53 M€

% execució

98,70 %
Ingrés real són 4,75 M€

% sobre el total del press.

3,57 %

Mitjana ingrés provincial

No disp.

Sobre aquesta partida

No hi ha una descripció associada a aquesta partida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administ. gral. serveis socials i altres 27,19% 1,23 M€
Atenció a la infància 8,93% 404.058,29 €
Atenció a la gent gran 5,97% 270.000 €
At.persones dependència i accessib.universal 47,94% 2,17 M€
Promoció social 8,85% 400.717,12 €
Atenció a joves 3,52% 159.453,13 €
Promoció de la igualtat de gènere 1,34% 60.632,25 €
Atenció nova ciutadania 2,21% 100.055 €
Cooperació internacional 0,49% 22.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Transferències corrents 92,51% 4,19 M€
Ingressos patrimonials 0,20% 8.946,36 €
Transferències de capital 7,29% 330.000 €