Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

280,36 €

Pressupost inicial

34,79 M€

% execució

97,08 %
Despesa real són 33,78 M€

% sobre el total del press.

31,81 %

Mitjana despesa provincial

590.794,22 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,75% 1,31 M€
Reparacions, manteniment i conservació 10,58% 3,68 M€
Material, subministraments i d'altres 85,07% 29,6 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,14% 48.055,81 €
Despeses imprevistes i funcions no classificades 0,46% 160.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.