Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

10,52 €

Pressupost inicial

1,31 M€

% execució

90,10 %
Despesa real són 1,18 M€

% sobre el total del press.

1,19 %

Mitjana despesa provincial

336.050,01 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 2,83% 36.916,19 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 80,60% 1,05 M€
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 3,83% 49.995,82 €
Arrendaments de material de transport 0,15% 1.980 €
Arrendaments d'altre immobilitzat material 8,84% 115.430 €
Cànons 3,76% 49.048,52 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.