Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

29,66 €

Pressupost inicial

3,68 M€

% execució

97,58 %
Despesa real són 3,59 M€

% sobre el total del press.

3,36 %

Mitjana despesa provincial

729.511,55 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 47,60% 1,75 M€
Edificis i altres construccions 21,24% 781.569,1 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 7,02% 258.234,43 €
Elements de transport 2,83% 104.192 €
Mobiliari 3,61% 132.894,47 €
Equips per a processos d'informació 17,56% 646.406,33 €
Altre immobilitzat material 0,14% 4.990,4 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.