Impostos especials

Pressupost inicial / hab.

5,16 €

Pressupost inicial

639.818,81 €

% execució

49,68 %
Ingrés real són 317.855,99 €

% sobre el total del press.

0,60 %

Mitjana ingrés provincial

1,77 M€

Sobre aquesta partida

Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre l'alcohol y begudes derivades 4,93% 31.547,95 €
Impost sobre la cervesa 1,55% 9.939,37 €
Impost sobre el tabac 40,58% 259.648,13 €
Impost sobre hidrocarburs 52,83% 337.985,16 €
Cessió Rendiment Impost s/prod. Intermedis 0,11% 698,2 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.