Preus públics

Ingrés pres. / hab.

47,19 €

Ingrés pressupostat

5,86 M€

% execució

94,90 %
Ingrés real són 5,56 M€

% sobre el total del press.

5,16 %

Mitjana ingrés provincial

373.072,29 €

Sobre aquesta partida

Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local. Ingressos percebuts com a contraprestació dels serveis prestats per les entitats locals o per la realització d'activitats de la seva competència, sempre que no concorrin les circumstàncies exigides per a la seva inclusió en l'article 31, «Taxes per prestació de serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Preus públics serveis educatius 39,74% 2,33 M€
Preus públics serveis esportius 10,82% 633.375,87 €
Preus públics entrades museus, exposic. i espect. 1,81% 106.000 €
Altres preus públics 47,63% 2,79 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.