Transferències corrents

Ingrés pres. / hab.

307,91 €

Ingrés pressupostat

38,21 M€

% execució

103,42 %
Ingrés real són 39,52 M€

% sobre el total del press.

33,70 %

Mitjana ingrés provincial

6,3 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 63,42% 24,23 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 2,27% 867.931,35 €
De comunitats autònomes 28,64% 10,94 M€
D'entitats locals 5,55% 2,12 M€
D'empreses privades 0,12% 46.020 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.