Ingressos patrimonials

Ingrés pres. / hab.

35,82 €

Ingrés pressupostat

4,45 M€

% execució

103,14 %
Ingrés real són 4,59 M€

% sobre el total del press.

3,92 %

Mitjana ingrés provincial

283.871,14 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 2,18% 96.763,56 €
Dividends i participació en beneficis 44,99% 2 M€
Rendes de béns immobles 1,25% 55.525,71 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 51,59% 2,29 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.