Dividends i participació en beneficis

Ingrés pres. / hab.

16,12 €

Ingrés pressupostat

2 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 2 M€

% sobre el total del press.

1,76 %

Mitjana ingrés provincial

253.401,45 €

Sobre aquesta partida

Recursos procedents de dividends i participacions en beneficis derivats d'inversions financeres o de drets legalment establerts. Per conceptes, s'han de diferenciar els dividends i participacions en beneficis percebudes en funció de les entitats i subjectes participats per l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Divid. i partic. en empr., EPE i altres org. púb. 100,00% 2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.