Productes de concessions i aprofitaments especials

Ingrés pres. / hab.

18,48 €

Ingrés pressupostat

2,29 M€

% execució

105,04 %
Ingrés real són 2,41 M€

% sobre el total del press.

2,02 %

Mitjana ingrés provincial

312.726,92 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessions admin. amb contraprestació periòdica 80,16% 1,84 M€
Concessions admin. amb contraprest. no periòdica 6,14% 140.897,2 €
Drets de superfície amb prestació periòdica 8,86% 203.122,35 €
Dret de superfície amb contraprest. no periòdica 4,84% 110.899,22 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.