Concessions admin. amb contraprest. no periòdica

Ingrés pres. / hab.

1,14 €

Ingrés pressupostat

140.897,2 €

% execució

117,28 %
Ingrés real són 165.238,94 €

% sobre el total del press.

0,12 %

Mitjana ingrés provincial

93.389,37 €

Sobre aquesta partida

Ingressos d'aquesta naturalesa derivats de concessions administratives. S'inclourà el cànon que, a preu fet o amb caràcter no periòdic, correspongui percebre dels concessionaris als quals l'entitat local confiï la gestió d'un servei públic, conservant la seva titularitat.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Productes de concessions i aprofitaments especials.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.