Dret de superfície amb contraprest. no periòdica

Ingrés pres. / hab.

0,89 €

Ingrés pressupostat

110.899,22 €

% execució

61,10 %
Ingrés real són 67.760,92 €

% sobre el total del press.

0,10 %

Mitjana ingrés provincial

58.454,47 €

Sobre aquesta partida

S'inclourà el dret econòmic o l'ingrés de la contraprestació a favor de l'entitat local per la cessió de terrenys de la seva propietat per al seu ús, amb fins edificatoris, el superficiari durant el temps que s'estableixi pels plans o convenis corresponents, revertint a l'entitat local dels esmentats terrenys i edificacions quan es produeixi l'extinció del dret. La contraprestació esmentada tindrà caràcter no periòdic, i pot consistir en una suma a preu fet, en l'adjudicació dels drets de propietat o d'arrendament de béns immobles, o en una combinació de les anteriors.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Productes de concessions i aprofitaments especials.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.