Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral.

Despesa pres. / hab.

9,85 €
Estimació inicial: 2,89 €

Despesa pressupostada

1,24 M€
Estimació inicial: 362.513,55 €

% execució

5,81 %
Despesa real són 71.753,64 €

% sobre el total del press.

1,09 %

Mitjana despesa provincial

2,1 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquest article aquelles inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general que incrementin l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova maquinària, instal. i utillatge 19,03% 69.000 €
Inversió nova en mobiliari 6,90% 25.000 €
Altres invers. noves en infraest. i bens ús gral. 315,03% 1,14 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.