Passius financers

Pressupost inicial / hab.

63,74 €

Pressupost inicial

8 M€

% execució

62,85 %
Ingrés real són 5,03 M€

% sobre el total del press.

6,50 %

Mitjana ingrés provincial

2,43 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 8 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.