Serveis de caràcter general

Despesa pres. / hab.

97,05 €

Despesa pressupostada

12,04 M€

% execució

168,06 %
Despesa real són 20,24 M€

% sobre el total del press.

11,01 %

Mitjana despesa provincial

2,39 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 56,82% 6,84 M€
Coord. organització institucional entitats locals 18,55% 2,23 M€
Informació bàsica i estadística 0,65% 77.688 €
Participació ciutadana 12,38% 1,49 M€
Atenció als ciutadans 10,27% 1,24 M€
Imprevistos i funcions no classificades 1,33% 160.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.