Proposta per al 2020

Deute públic

Despesa pres. / hab.

105,06 €

Despesa pressupostada

13,34 M€

Despesa vs. exercici anterior

86,08 %

% sobre el total del press.

9,03 %

Mitjana despesa provincial

13,34 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'interessos i amortització del deute i altres operacions financeres de naturalesa anàloga, amb exclusió de les despeses que ocasioni la formalització d'aquests.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Deute públic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses financeres 12,55% 1,67 M€
Passius financers 87,45% 11,67 M€