Deute públic

Despesa pres. / hab.

127,31 €

Despesa pressupostada

16,06 M€

% execució

123,02 %
Despesa real són 19,75 M€

% sobre el total del press.

11,91 %

Mitjana despesa provincial

2,02 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'interessos i amortització del deute i altres operacions financeres de naturalesa anàloga, amb exclusió de les despeses que ocasioni la formalització d'aquests.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Deute públic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses financeres 14,39% 2,31 M€
Passius financers 85,61% 13,75 M€