Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

246,73 €

Pressupost inicial

30,32 M€

% execució

96,93 %
Despesa real són 29,39 M€

% sobre el total del press.

12,05 %

Mitjana despesa provincial

929.121,91 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,92% 885.423,68 €
Personal eventual 1,64% 498.653,07 €
Personal funcionari 55,72% 16,9 M€
Personal laboral 14,29% 4,33 M€
Un altre personal 1,34% 407.522,59 €
Incentius al rendiment 2,52% 765.189,6 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 21,56% 6,54 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.