Despeses de personal

Despesa pres. / hab.

234,26 €

Despesa pressupostada

29,02 M€

% execució

99,54 %
Despesa real són 28,88 M€

% sobre el total del press.

28,10 %

Mitjana despesa provincial

905.002,63 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,82% 817.947,39 €
Personal eventual 1,49% 430.934 €
Personal funcionari 56,21% 16,31 M€
Personal laboral 13,92% 4,04 M€
Un altre personal 0,99% 288.033,65 €
Incentius al rendiment 2,62% 758.805,12 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 21,96% 6,37 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.