Despeses de personal

Despesa pres. / hab.

232,35 €

Despesa pressupostada

28,83 M€

% execució

92,31 %
Despesa real són 26,61 M€

% sobre el total del press.

26,99 %

Mitjana despesa provincial

892.824,59 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,39% 689.200,46 €
Personal eventual 1,59% 458.282,81 €
Personal funcionari 57,89% 16,69 M€
Personal laboral 14,05% 4,05 M€
Un altre personal 0,77% 221.174,94 €
Incentius al rendiment 1,74% 501.305,12 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 21,58% 6,22 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.