Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

370,55 €

Pressupost inicial

46,05 M€

% execució

102,17 %
Despesa real són 47,05 M€

% sobre el total del press.

32,88 %

Mitjana despesa provincial

1,06 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,47% 678.947,62 €
Personal eventual 1,14% 525.954,1 €
Personal funcionari 36,82% 16,96 M€
Personal laboral 36,10% 16,62 M€
Un altre personal 0,79% 363.050,65 €
Incentius al rendiment 1,31% 603.307,53 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,37% 10,3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.