Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

371,89 €

Pressupost inicial

46,22 M€

% execució

100,10 %
Ingrés real són 46,26 M€

% sobre el total del press.

33,00 %

Mitjana ingrés provincial

8,85 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 3,71% 1,71 M€
Impostos sobre el capital 88,63% 40,96 M€
Impost sobre activitats econòmiques 7,66% 3,54 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.