Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

368,81 €

Pressupost inicial

46,05 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 46,05 M€

% sobre el total del press.

40,67 %

Mitjana despesa provincial

885.580,39 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,48% 680.466,08 €
Personal eventual 1,14% 525.954,1 €
Personal funcionari 36,87% 16,98 M€
Personal laboral 36,11% 16,63 M€
Un altre personal 0,69% 319.871,13 €
Incentius al rendiment 1,31% 603.307,54 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,39% 10,31 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.