Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

377,12 €

Pressupost inicial

47,09 M€

% execució

104,38 %
Ingrés real són 49,15 M€

% sobre el total del press.

41,03 %

Mitjana ingrés provincial

9 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 3,78% 1,78 M€
Impostos sobre el capital 89,07% 41,95 M€
Impost sobre activitats econòmiques 7,14% 3,36 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.