Impostos directes

Ingrés pres. / hab.

398,31 €
Estimació inicial: 398,31 €

Ingrés pressupostat

50,24 M€
Estimació inicial: 50,24 M€

% execució

103,94 %
Ingrés real són 52,22 M€

% sobre el total del press.

37,27 %

Mitjana ingrés provincial

12,21 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 3,66% 1,84 M€
Impostos sobre el capital 89,13% 44,78 M€
Impost sobre activitats econòmiques 7,21% 3,62 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.