Impostos directes

Ingrés pres. / hab.

397,80 €
Ingrés pres act. / hab.: 397,80 €

Ingrés pressupostat

50,5 M€
Ingrés actualitzat: 50,5 M€

% execució

102,14 %
Ingrés real són 51,6 M€

% sobre el total del press.

37,03 %

Mitjana ingrés provincial

12,5 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 3,79% 1,9 M€
Impostos sobre el capital 88,84% 44,9 M€
Impost sobre activitats econòmiques 7,37% 3,7 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.