Despeses de personal

Despesa pres. / hab.

469,81 €
Estimació inicial: 455,61 €

Despesa pressupostada

60,26 M€
Estimació inicial: 58,44 M€

% execució

62,45 %
Despesa real són 37,63 M€

% sobre el total del press.

40,81 %

Mitjana despesa provincial

1,09 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,61% 941.952,97 €
Personal eventual 0,26% 152.866,9 €
Personal funcionari 38,72% 22,62 M€
Personal laboral 34,44% 20,12 M€
Un altre personal 2,14% 1,25 M€
Incentius al rendiment 1,51% 879.873,64 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 24,45% 14,29 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.