Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

456,92 €
Pressupost actual / hab.: 481,76 €

Pressupost inicial

59,25 M€
Pressupost actual: 62,47 M€

% execució

47,31 %
Despesa real són 29,55 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

4,27 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,60% 945.308,56 €
Personal eventual 0,26% 154.758,24 €
Personal funcionari 39,50% 23,4 M€
Personal laboral 32,36% 19,17 M€
Un altre personal 1,55% 920.696,84 €
Incentius al rendiment 1,40% 831.976,08 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 23,32% 13,82 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.