Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

450,70 €
Pressupost actual / hab.: 491,76 €

Pressupost inicial

58,44 M€
Pressupost actual: 63,76 M€

% execució

92,71 %
Despesa real són 59,11 M€

% sobre el total del press.

43,84 %

Mitjana despesa provincial

1,22 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,61% 941.952,97 €
Personal eventual 0,26% 152.866,9 €
Personal funcionari 38,27% 22,36 M€
Personal laboral 32,72% 19,12 M€
Un altre personal 1,71% 1 M€
Incentius al rendiment 1,42% 829.873,64 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 24,01% 14,03 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.