Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

469,05 €
Pressupost actual / hab.: 11,24 €

Pressupost inicial

60,82 M€
Pressupost actual: 1,46 M€

% execució

2064,44 %
Despesa real són 30,09 M€

% sobre el total del press.

0,95 %

Mitjana despesa provincial

1,17 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,57% 956.395,23 €
Personal eventual 0,26% 156.445,52 €
Personal funcionari 40,64% 24,71 M€
Personal laboral 29,37% 17,86 M€
Un altre personal 3,87% 2,36 M€
Incentius al rendiment 1,39% 842.530,33 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,91% 13,93 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.