Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

464,30 €
Pressupost actual / hab.: 511,62 €

Pressupost inicial

59,87 M€
Pressupost actual: 65,98 M€

% execució

91,75 %
Despesa real són 60,53 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

1,25 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,66% 994.128,75 €
Personal eventual 0,27% 162.718,04 €
Personal funcionari 45,94% 27,51 M€
Personal laboral 25,63% 15,34 M€
Un altre personal 1,93% 1,16 M€
Incentius al rendiment 1,45% 867.093,38 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 23,12% 13,84 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.