Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

487,48 €
Pressupost actual / hab.: 531,23 €

Pressupost inicial

62,86 M€
Pressupost actual: 68,51 M€

% execució

44,66 %
Despesa real són 30,59 M€

% sobre el total del press.

41,70 %

Mitjana despesa provincial

1,57 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,67% 1,05 M€
Personal eventual 0,41% 259.812,98 €
Personal funcionari 47,41% 29,8 M€
Personal laboral 22,61% 14,21 M€
Un altre personal 3,50% 2,2 M€
Incentius al rendiment 1,56% 983.748,87 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,83% 14,35 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.