Impost sobre la de les persones físiques

Ingrés pres. / hab.

14,20 €

Ingrés pressupostat

1,76 M€

% execució

102,27 %
Ingrés real són 1,8 M€

% sobre el total del press.

1,55 %

Mitjana ingrés provincial

6,97 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran els derivats de la cessió de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a favor de les entitats locals quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Impost sobre la renda.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.