L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 23 abril 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

33 %
Ingressos pressupostats 203,96 M€
Pressupost inicial 164,27 M€
Ingressos executats 68,54 M€

Execució de despeses

19 %
Despeses pressupostades 203,96 M€
Pressupost inicial 164,27 M€
Despeses executades 40,38 M€

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria