L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 23 febrer 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

78 %
Ingressos pressupostats 210,31 M€
Pressupost inicial 154,07 M€
Ingressos executats 165,71 M€

Execució de despeses

74 %
Despeses pressupostades 210,31 M€
Pressupost inicial 154,07 M€
Despeses executades 157,04 M€

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria