Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 28 juny 2022.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

43 %
Ingressos pressupostats 201,49 M€
Pressupost inicial 154,07 M€
Ingressos executats 87,36 M€
El 2021 l'execució va ser del 81 %

Execució de despeses

27 %
Despeses pressupostades 201,49 M€
Pressupost inicial 154,07 M€
Despeses executades 55,58 M€
El 2021 l'execució va ser del 78 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria