Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 08 desembre 2021.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

75 %
Ingressos pressupostats 200,94 M€
Pressupost inicial 147,67 M€
Ingressos executats 152,6 M€
El 2020 l'execució va ser del 88 %

Execució de despeses

63 %
Despeses pressupostades 201,65 M€
Pressupost inicial 145,44 M€
Despeses executades 127,54 M€
El 2020 l'execució va ser del 79 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria