Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 16 juny 2021.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

43 %
Ingressos pressupostats 183,01 M€
Pressupost inicial 152,47 M€
Ingressos executats 79,38 M€
El 2020 l'execució va ser del 88 %

Execució de despeses

25 %
Despeses pressupostades 184,03 M€
Pressupost inicial 152,47 M€
Despeses executades 47,71 M€
El 2020 l'execució va ser del 79 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria