L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 23 febrer 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

88 %
Ingressos pressupostats 166,69 M€
Pressupost inicial 136,41 M€
Ingressos executats 148,35 M€
El 2017 l'execució va ser del 94 %

Execució de despeses

84 %
Despeses pressupostades 166,69 M€
Pressupost inicial 136,41 M€
Despeses executades 140,04 M€
El 2017 l'execució va ser del 83 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria