Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 27 maig 2018.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

54 %
Ingressos pressupostats 136,4 M€
Ingressos reals 74,2 M€
El 2017 l'execució va ser del 94 %

Execució de despeses

30 %
Despeses pressupostats 136,4 M€
Despeses reals 41,4 M€
El 2017 l'execució va ser del 83 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria