L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 16 abril 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

81 %
Ingressos pressupostats 187,12 M€
Pressupost inicial 145,55 M€
Ingressos executats 152,07 M€
El 2018 l'execució va ser del 88 %

Execució de despeses

83 %
Despeses pressupostades 187,56 M€
Pressupost inicial 145,55 M€
Despeses executades 156,82 M€
El 2018 l'execució va ser del 84 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria