Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 01 desembre 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

120 %
Ingressos pressupostats 114,78 M€
Ingressos executats 138,01 M€
El 2014 l'execució va ser del 96 %

Execució de despeses

115 %
Despeses pressupostades 113,23 M€
Despeses executades 130,64 M€
El 2014 l'execució va ser del 92 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria