Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 19 abril 2019.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

120 %
Ingressos pressupostats 114,8 M€
Ingressos reals 138 M€
El 2014 l'execució va ser del 96 %

Execució de despeses

115 %
Despeses pressupostades 113,2 M€
Despeses reals 130,6 M€
El 2014 l'execució va ser del 92 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria