Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 19 abril 2019.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

96 %
Ingressos pressupostats 140 M€
Ingressos reals 135,4 M€
El 2013 l'execució va ser del 112 %

Execució de despeses

92 %
Despeses pressupostades 140 M€
Despeses reals 129,2 M€
El 2013 l'execució va ser del 109 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria