L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 25 maig 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

105 %
Ingressos pressupostats 123,01 M€
Ingressos executats 129,19 M€
El 2015 l'execució va ser del 120 %

Execució de despeses

91 %
Despeses pressupostades 136,39 M€
Pressupost inicial 113,1 M€
Despeses executades 124,41 M€
El 2015 l'execució va ser del 115 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria