Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 18 desembre 2018.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

108 %
Ingressos pressupostats 134,8 M€
Ingressos reals 146,8 M€
El 2016 l'execució va ser del 105 %

Execució de despeses

97 %
Despeses pressupostades 134,8 M€
Despeses reals 131,1 M€
El 2016 l'execució va ser del 110 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria