Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 05 agost 2020.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

64 %
Ingressos pressupostats 172,18 M€
Estimació inicial 147,67 M€
Ingressos executats 111,45 M€
El 2019 l'execució va ser del 81 %

Execució de despeses

36 %
Despeses pressupostades 172,21 M€
Estimació inicial 147,67 M€
Despeses executades 62,49 M€
El 2019 l'execució va ser del 83 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria