L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 26 maig 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

88 %
Ingressos pressupostats 176,29 M€
Pressupost inicial 147,67 M€
Ingressos executats 155,34 M€
El 2019 l'execució va ser del 81 %

Execució de despeses

79 %
Despeses pressupostades 176,33 M€
Pressupost inicial 147,67 M€
Despeses executades 140,32 M€
El 2019 l'execució va ser del 83 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria